Praca zdalna - klasa VIII

Spis tematów

 

 
 

Temat 1. Podsumowanie wiadomości z elektryczności. (17 marca)

Temat 2. Właściwości magnesów trwałych. (19 marca)

Temat 3. Przewodnik z prądem, jako źródło pola magnetycznego. (24 marca)

Temat 4. Budowa, zasada działania i zastosowania elektromagnesów. (26 marca) 

Temat 5. Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego. Elektromagnes i jego zastosowania. (30 marca)

Temat 6. Silnik elektryczny na prąd stały. (6 kwietnia)

Temat 7. Fale elektromagnetyczne. (20 kwietnia)

Temat 8. Powtórzenie wiadomości z magnetyzmu. (27 kwietnia)
Temat 9. Źródła światła. Powstawanie cienia. (4 maja)
Temat 10. Odbicie światła. Obrazy tworzone w zwierciadle płaskim. (11 maja)
Temat 11. Zwierciadła kuliste. (18 maja) lekcja online na Microsoft Teams (klasa 8a - 8.45; klasa 8b - 9.15)
Temat 12. Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych. (25 maja) lekcja online na Microsoft Teams (klasa 8a - 8.45; klasa 8b - 9.15)
Temat 13. Zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków. (1 czerwca) lekcja online na Microsoft Teams (klasa 8a - 8.45; klasa 8b - 9.15)
 
Rozwiązania sprawdzianu z magnetyzmu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 1.

 
 
 

Temat 1. Właściwości magnesów trwałych.

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika. (str. 149 - 151).

Ponieważ nie możemy spotkać się w szkole na zajęciach, proponuję pracę zdalną z wykorzystaniem internetu.

Na ostatnich zajęciach powtarzaliśmy materiał z elektryczności. Na kolejnych, miała odbyć się praca klasowa. Proponuję rozwiązanie zadań ze sprawdzianu w domu i przysłanie mi rozwiązań do sprawdzenia.

(praca jest dobrowolna)

 

Praca z elektryczności - pobierz 

 

Rozwiązania zadań proszę przysłać na adres: mt@spmaldyty.pl

Na rozwiązania czekam do piątku (20 marca), do godz. 15.00. Powodzenia. ZMIANA TERMINU!!!

Jeżeli ktoś nie będzie mógł wykonać sprawdzianu, proszę o podanie powodu. Poszukamy rozwiązania. Proszę podpisywać korespondencję.

Na te adresy z których otrzymam wasze rozwiązania, wyślę wam zaproszenia do wirtualnej klasy i będziemy mogli pracować zdalnie z wykorzystaniem e-podręcznika WSiP-u.

Powodzenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 2.

 

 

 

Temat 2. Właściwości magnesów trwałych.

Podręcznik str. 140 - 144
 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika. W zrozumieniu zagadnienia pomoże ci film. 
3. Obejrzyj film (pierwsze 4 minuty dotyczą tego tematu) - Magnetyzm i elektromagnetyzm.
4. Zrób notatkę do tematu.
5. Rozwiąż zadania 1 i 2 str. 144
 
temat w e-podręczniku 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 3.

 
 
 
 

Temat 3: Przewodnik z prądem, jako źródło pola magnetycznego.

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika. (str. 145 - 148).

3. Obejrzyj film Magnetyzm i elektromagnetyzm - (treści od 3:00 - 8:00 minuty dotyczą tego tematu).

Temat jest stosunkowo trudny, ale nie zrażaj się. Bardzo przejrzyście zagadnienia te zostały przedstawione na filmie. Jak trzeba obejrzyj powtórnie doświadczenia na filmie. 

4. Zajrzyj do e-podręcznika (link). Jest tam również przedstawiony ten temat, ale dodakowo masz zadania sprawdzające online z możliwością sprawdzenia poprawności rozwiązania. Jest tam osiem ćwiczeń. Rozwiąż je i policz jaki procent poprawnych odpowiedzi uzyskałeś. W ten sposób ocenisz poziom opanowania zagadnienia. Nie przysyłaj mi rozwiązań.

5. Zrób w zeszycie krótką notatkę.

 


 

 
 
 
 
 
 
 

Temat 4.

 
 
 
 

Temat 4: Budowa i zasada działania elektromagnesu.

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika. (str. 145 - 148). W tym temacie jest mowa o eletromagnesach.

3. Obejrzyj film Magnetyzm i elektromagnetyzm - (treści od 7:30 - 10:00 minuty dotyczą tego tematu).

Bardzo przejrzyście zagadnienia te zostały przedstawione na filmie. Jak trzeba obejrzyj powtórnie doświadczenia na filmie. 

4. Zajrzyj do e-podręcznika (link). Punkt 2 tego tematu dotyczy budowy, zasady działania i zastosowania elektromagnesów.

5. Zrób w zeszycie krótką notatkę.

 

 

 

 

 

 

 


 

Temat 5.

 

 

Temat 5.

 

 

Temat 5. Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego. Elektromagnes i jego zastosowania.

 

1. Nie zadaję nowego tematu do opracowania. Proszę uzupełnić wszystkie zaległości z fizyki jakie powstały od czasu zawieszania zajęć w szkole (tematy 2, 3, 4).

2. Oceny ze sprawdzianu z elektryczności wstawiłem do e-dziennika.

3. Osoby, które otrzymały zaproszenia i kody dostępu do klasy na platformie WSiP-u, proszę dołączyć do klasy. Jeżeli ktoś nie otrzymał zaproszenia, proszę dać znać na e-maila. Platforma jest przeciążona i ciężko zalogować się na nią, ale trwają prace i ma być lepiej. 
 
Osoby, które nie pisały sprawdzianu z elektryczności, proszę rozwiązać test (link poniżej) i przysłać mi rozwiązania do 10 kwietnia na adres: mt@spmaldyty.pl  Rozwiązania mogą być w dowolnej formie (zrzut ekranu, zdjęcie pracy, ...). 
 
Sprawdzian z elektryczności - link
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 6.

 
 
 
 

Temat 6: Silnik elektryczny na prąd stały.

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika. (str. 149 - 151).

3. Obejrzyj film Siła elektrodynamiczna, lewa dłoń, silnik proste wyjaśnienie.

4.Skorzystaj z e-podręcznika (link). Punkt 1 tematu dotyczy siły elektrodynamicznej, natomiast punkt drugi silnika elektrycznego. Znajomość siły elektrodynamicznej jest pomocna w zrozumieniu działania silnika elektrycznego. Są tam też ćwiczenia, które możesz rozwiązać online i sprawdzić poprawność rozwiązania.

5. Zapisz w zeszycie:

a) jakie przemiany energii zachodzą w silniku elektrycznym,

b) jak zbudowanu jest silnik elektryczny,

c) kilka zastosowań silników elektrycznych.

 

Osoby, które otrzymały zaproszenia i kody dostępu do klasy na platformie WSiP-u, proszę dołączyć do klasy. Jeżeli ktoś nie otrzymał zaproszenia, proszę dać znać na e-maila.

 

 

 

 

 

Temat 7.

 
 
 
 

Temat 7: Fale elektromagnetyczne.

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika. (str. 156 - 165).

3. Skorzystaj z e-podręcznika (link). Pomoże ci to lepiej zrozumieć temat lekcji.

4. Zapisz w zeszycie notatkę:

wypisz rodzaje fal elektromagnetycznych od najdłuższych do najkrótszych i przy każdym rodzaju podaj przynajmniej jedno zastosowanie

5. Rozwiąż online ćwiczenia od 1 do 6 z e-podręcznika (link).
 
Proszę dołączyć do Platformy WSiP. Osoby, które są na platformie będą mogły rozwiązać sprawdzian online. 

 

 

 

 

 

 

 

Temat 8.

 
 
 
 
 

Temat 8. Powtórzenie wiadomości z magnetyzmu.

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika. (str. 149 - 151). 

3. Rozwiąż sprawdzian i przyślij mi rozwiązania do 4 maja.
sprawdzian - pobierz
4. Po 4 maja zamieszczę rozwiązania i nie będę już sprawdzał przysyłanych prac.
5. Jeżeli przystąpiłeś do klasy na platformie WSiP, to:
- możesz skorzystać z e-podręcznika
- możesz rozwiązać online test ćwiczeniowy (oceny wstawię tylko wówczas, gdy będą dla was satysfakcjonujące).
 
Dopiero teraz zamieszczam rozwiązania zadań ze sprawdzianu z elektryczności, ale tak długo trwało zbieranie od niektórych z was rozwiązań. Do dzisiaj nie mam jeszcze  rozwiązań od kilku osób, ale oni otrzymali już inny sprawdzian. Proszę przejrzeć sobie rozwiązania i w razie pytań proszę o kontakt. Możliwa jest również poprawa sprawdzianu z elektrycznośći. Osoby zainteresowane poprawą, proszę o kontakt.
Sprawdzian z elektryczności - rozwiązania.
 
 
 

 

Temat 9.

 

 

Temat 9. Źródła światła. Powstawanie cienia.

1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.

2. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku (str. 172 - 176).
3. Zapoznaj się z tematem z e-podręcznika (link). Pomoże ci lepiej zrozumieć temat. Zrób ćwiczenia online i sprawdź poprawność rozwiazań.
4. Zrób w zeszycie notatkę wg punktów:
1. Czym jest światło?
2. Źródła światła:
a) naturalne
b) sztuczne
3. Rozchodzenie się światła w ośrodkach jednorodnych.
4. Zjawisko powstawania cienia i półcienia.
 
Przypominam, że dzisiaj mija termin przysyłania rozwiązań sprawdzianu z magnetyzmu.
 
Uczniowie, którzy rozwiazali zadania z platformy WSiP-u, będą miały oceny wstawione do dziennika (5 maja). Zgodnie z umową, jeżeli ocena ta was nie satysfakcjonuje, to proszę o informację na e-maila. 
 
 
 
 
 

Temat 10.

 
 
 
 

Temat 10. Odbicie światła. Obrazy tworzone w zwierciadle płaskim. (11 maja)

1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
2. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku (str. 177 - 183).
3. Zapoznaj się z tematem z e-podręcznika (link). Pomoże ci lepiej zrozumieć temat. Zrób ćwiczenia online i sprawdź poprawność rozwiazań.
4. Zrób w zeszycie notatkę wg punktów:
1. Definicja zwierciadła.
2. Prawo odbicia światła. (str. 178, rysunek b oraz trść prawa odbicia)
3. Zastosowania zwierciadeł płaskich.
4. Konstrukcja obrazu tworzonego w zwierciadłach płaskich. (rysunek str. 183)
5. Cechy obrazu tworzonego w zwierciadłach płaskich.
 
Poprawa sprawdzianu z magnetyzmu - sprawdzian powinni rowiązać wszyscy, którzy nie zrobili tego w pierwszym terminie oraz osoby, które chcą poprawić sprawdzian. Rozwiązania proszę przysyłać na adres mt@spmaldyty.pl do 15 maja (piątek).
 
Magnetyzm - poprawa sprawdzianu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 11.

 
 
 
 

Temat 11. Zwierciadłach kuliste. (18 maja)

1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
2. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku (str. 184 - 187).
3. Zapoznaj się z tematem z e-podręcznika (link). Pomoże ci lepiej zrozumieć temat. Zrób ćwiczenia online i sprawdź poprawność rozwiazań.
4. Zrób w zeszycie notatkę wg punktów:
(Rysunki z optyki wykonujemy ołówkiem przy użyciu przyborów geometrycznych - linijka, cyrkiel. Można użyć kolorów do podkreślenia niektórych ważnych elementów rysunku.)
 
1. Definicja zwierciadła kulistego.
Jeżeli powierzchnią odbijającą światło jest część sfery (powierzchni kuli), to zwierciadło nazywamy kulistym.
W każdym zwierciadle kulistym wyróżniamy środek krzywizny (miejsce stania cyrkla) i ognisko, które znajduje się w połowie promienia krzywizny. Odległość od ogniska do zwierciadła nazywamy ogniskową zwierciadła.
 
2. Rodzaje zwierciadeł kulistych.
Rozróżniamy zwierciadła kuliste wklęsłe (powierzchnią odbijajacą światło jest wewnętrzna powierzchnia kuli) i kuliste wypukłe (powierzchnią odbijajacą światło jest zewnątrzna powierzchnia kuli).
 
3. Odbicie od zwierciadła kulistego wklęsłego wiązki promieni równoległych do głównej osi optycznej.
4. Odbicie od zwierciadła kulistego wypukłego wiązki promieni równoległych do głównej osi optycznej.


5. Rozwiąż ćwiczenia zadane na platformie WSiPnet.
Jeżeli dotychczas nie przystąpiłeś do klasy na WSiP-e, to już czas najwyższy. 
 
 
 

Temat 12.

 
 
 
 
 
Temat 12. Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych. (25 maja)
 
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Zapoznaj się z tematem (podręcznik str. 184 - 188).
3. Wykonaj w zeszycie rysunki otrzymywania obrazów w zwierciadłach kulistych wklęsłych, gdy:
a) 2f > x > f (str.186)
b) x > 2f
c) x < f (str.186)
 
 
 
 

Temat 13.

 
 
 
 
Temat 13. Zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków. (1 czerwca)
 
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Zapoznaj się z tematem (podręcznik str. 189 - 192).
3. Wykonaj w zeszycie rysunek - załamanie i rozszczepienie światła białego na granicy dwóch ośrodków (str. 194 - pierwszy z góry).
4. Poszukaj w internecie informacji jak powstaje tęcza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2019 Fizyka - Szkoła Podstawowa w Małdytach