Praca zdalna - klasa VII

Praca zdalna z fizyki w klasie VII

Kod klasy 7a do WSiP - CQEF-7A-FIZ
Kod klasy 7b do WSiP - CQEF-7B-FIZ

 
Spis tematów 
Temat 1. Ćwiczenia z zasad dynamiki. (16 marca) 
Temat 2. Siła sprężystości. (18 marca)
Temat 3. Siła oporu powietrza i siła tarcia. (25 marca)
Temat 4. Powtórzenie wiadomości z dynamiki. (30 marca)
Temat 5. Sprawdzian wiadomości z dynamiki. (6 kwietnia)
Temat 6. Omówienie i poprawa sprawdzianu z dynamiki. (20 kwietnia)
Temat 7. Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne. (27 kwietnia)
Temat 8. Siła wyporu. Prawo Archimedesa. (4 maja)
Temat 9. Warunki pływania ciał. ( 11 maja)
Temat 10.  Omówienie pracy domowej z hydrostatyki. (18 maja) - lekcja online na Microsoft Teams (klasa 7a - 11.50; klasa 7b - 12.20)
Temat 11. Praca mechaniczna. (25 maja) - lekcja online na Microsoft Teams (klasa 7a - 11.50; klasa 7b - 12.20)
Temat 12. Moc i jej jednostki. (1 czerwca) - lekcja online na Microsoft Teams (klasa 7a - 11.50; klasa 7b - 12.20)
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 1. Ćwiczenia z zasad dynamiki. (16 marca) 

 

 

 

Temat 1. Ćwiczenia z zasad dynamiki. (16 marca) 

Ponieważ nie możemy spotkać się w szkole na zajęciach, proponuję pracę zdalną z wykorzystaniem internetu.

Na zajęciach 11 marca rozwiązywaliśmy zadania z zasad dynamiki. Otrzymaliście materiały ćwiczeniowe, które częściowo rozwiązaliśmy na lekcji. Pozostałe zadania należało rozwiązać w domu.

Proponuję rozwiązać je do czwartku (19 marca) i rozwiązania przysłać mi na e-maila. Jeżeli ktoś był nieobecny na zajęciach lub zapodziały mu się materiały ćwiczeniowe, to zamieściłem je pod tematem.

Przypominam, że w zakładce „Dynamika” zamieściłem podstawowe informacje dotyczące zasad dynamiki. Zachęcam też do korzystania z podręcznika.

Rozwiązania ćwiczeń proszę przysłać na adres: mt@spmaldyty.pl (wysyłanie rozwiązań jest dobrowolne)

 

Niezależnie od tego, czy przyślecie rozwiązania zadań, proszę odezwać się na podanego wyżej e-maila.

Na te adresy wyślę wam zaproszenia do wirtualnej klasy i będziemy mogli pracować zdalnie z wykorzystaniem e-podręcznika WSiP-u.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 2. Siła sprężystości. (16 marca) 

 
 
 
 
 
Temat 2. Siła sprężystości. (16 marca) 
Podręcznik str. 160 - 162
 
1. Zapoznajcie się z tematem z podręcznika.
2. W zeszycie przedmiotowym zapiszcie temat zajęć oraz zróbcie notatkę.
- jaką siłę nazywamy siłą sprężystości
- od czego i w jaki sposób zależy wartość siły sprężystości
3. Obejrzyjcie filmy: Siła sprężystości - YouTube
4. Rozwiążcie w zeszycie zadanie 1 str. 162.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 3. Siła oporu powietrza i siła tarcia.

 
 
 
 
Temat 3. Siła oporu powietrza i siła tarcia.
1. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat zajęć.
2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika (str. 163 - 168).
3. W zrozumieniu tematu pomogą ci filmy, które wyszukałem na YouTube.
4. Zrób w zeszycie krótką notatkę na temat:
- sposoby zmniejszania oporów ruchu
- od czego zależy wartość siły tarcia
5. Rozwiąż w zeszycie zadanie 2 str. 168.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 4: Powtórzenie wiadomości z dynamiki.

 
 
 
 
Temat 4: Powtórzenie wiadomości z dynamiki.
1. Zapisz temat zajęć w zeszycie.
2. Powtórz wiadomości dotyczące dynamiki:
- rodzaje i skutki oddziaływań,
- składanie sił (siła wypadkowa i siła równoważąca),
- pierwsza zasada dynamiki Newtona,
- druga zasada dynamiki Newtona, 
- trzecia zasada dynamiki Newtona,
- siła sprężystości
- siła oporu powietrza i siła tarcia
3. Rozwiąż ćwiczenia z podręcznika "Sprawdź się" zadania 1 - 11 str. 194 - 196.
Rozwiązania zadań zapisz w zeszycie. Jeżeli zadanie wymaga obliczeń, obliczenia również zapisz w zeszycie. Poprawność rozwiązań możesz sprawdzić w podręczniku na stronie 241.
4. Rozwiąż test z dynamiki online. Po kliknięciu w podany link otworzy ci się strona epodreczniki.pl z tematem powtórzeniowym z dynamiki. Na końcu tematu jest test online, który możesz rozwiązać. Po rozwiązaniu każdego z zadań masz możliwość sprawdzenia poprawności rozwiązania. (test online z dynamiki)
 
 
 
 
 
 
 

Temat 5: Sprawdzian wiadomości z dynamiki.

 
 
 
Temat 5: Sprawdzian wiadomości z dynamiki.
1. Rozwiąż sprawdzian z dynamiki. Korzystać możesz ze wszystkich dostępnych materiałów, ale praca powinna być samodzielna. 
2. Jest to sprawdzian zamknięty, tzn. że wybierasz odpowiedzi spośród podanych. Jeżeli zadanie jest rachunkowe, to oczywiście rozwiąż je, ale rozwiązania nie przysyłaj. Wystarczy wybrać odpowiedź.
2. Rozwiązania wyślij na adres: mt@spmaldyty.pl
Rozwiązania mogą być w dowolnej formie, tzn.:
- można wydrukować sprawdzian, rozwiązać, zrobić zdjęcie i przysłać je,
- można przysłać tylko rozwiązania zapisane w e-mailu,
- ......
3. Na rozwiązania sprawdzianu czekam do piątku (10 kwietnia).
4. Oceny ze sprawdzianu zostaną wstawione do dziennika.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 6: 

 
 
 
Temat 6: Omówienie i poprawa sprawdzianu z dynamiki.
1. Zapiszcie temat zajęć w zeszycie.
2. Zapoznajcie się z rozwiązaniami zadań ze sprawdzianu.
3. W zeszycie zapiszcie poprawne rozwiązania zadań rachunkowych które rozwiązaliście z błędami.
2. W razie pytań proszę o kontakt przez pocztę mt@spmaldyty.pl
3. Osoby, które nie oddały sprawdzianu będą zobowiązane do rozwiązania innej wersji sprawdzianu.
 
 
Osoby, które chcą poprawić sprawdzian proszę o kontakt do środy (22 kwietnia). Wyślę pracę na poprawę.
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 7: 

 
 
 
Temat 7: Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne.
1. Zapisz temat zajęć w zeszycie.
2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika (strony 169 - 174).
3. Zapisz notatkę:
1. Definicja ciśnienia.
Ciśnienie p określa stosunek siły parcia ( siły nacisku) S  Fn do powierzchni S na którą jest jest wywierane.
Jednostką ciśnienia jest paskal [Pa].
2. Prawo Pascala.
(zapisz treść prawa Pascala - str. 170 i wzór na obliczanie )
3. Zastosowanie prawa Pascala.
(zapisz kilka zastosowań prawa Pascala)
4. Ciśnienie hydrostatyczne.
 
Pomoże ci to lepiej zrozumieć temat. 
 
6 . W razie pytań proszę o kontakt. mt@spmaldyty.pl
 
7. Część osób przystąpiła już do klasy na platformie WSiP-u (wydawnictwo naszego podręcznika). Do pozostałych uczniów zostaną wysłane zaproszenia. Proszę przystąpić do klasy. Będzie możliwość korzystania z e-podręczników WSiP-u oraz testów online. 
Kod klasy 7a - CQEF-7A-FIZ
Kod klasy 7b - CQEF-7B-FIZ
 
 
 
 
 

Temat 8.

 
 
 

Temat 8. Siła wyporu. Prawo Archimedesa. (4 marca)

1. Zapisz temat zajęć w zeszycie.
2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika (strony 175 - 178).
3. Zapisz notatkę:


5. Skorzystaj z e-podręcznika: Prawo Archimedesa.
Pomoże ci to lepiej zrozumieć temat. Tematu dotyczą tylko punkty 1, 2 i 3 e-podręcznika. Rozwiąż online ćwiczenia 1, 2 i 3 oraz sprawdź poprawność rozwiązań. Nie przysyłaj mi tych rozwiązań.
6. Jeżeli przystąpiłeś do klasy na platformie WSiP-u, to rozwiąż zadane zadania. 
7. W razie pytań proszę o kontakt. mt@spmaldyty.pl
 
 
 
 
 
 
 

Temat 9.

 
 
 
 

Temat 9. Warunki pływania ciał. ( 11 maja)

1. Zapisz temat zajęć w zeszycie.
2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika (strony 178 - 181).
3. Zapisz notatkę:

3. Rozwiąż zadania (praca domowa) zamieszczone poniżej i rozwiazania przyślij na adres mt@spmaldyty.pl do 15 maja (piątek).

 
 
 
 
 

 

Temat 10. 

 
 
 
 
 
 
Temat 10. Omówienie pracy domowej z hydrostatyki. (18 maja) - lekcja online na Microsoft Teams
 
Omówienie rozwiązań zadań z pracy domowej zamieszczono na Microsoft Teams w Pliki/Materiały z zajęć oraz TUTAJ.
 
 
 

Temat 10.

 
 
 
Temat 11. Praca mechaniczna. (25 maja)
 
1. Zapisz temat zajęć w zeszycie.
2. Zapoznaj się z tematem z podręcznika (strony 200 - 203).
3. Zapoznaj się z tematem z e-podręcznika (link):
- rozwiąż ćwiczenie 1  online i sprawdź poprawność rozwiązań
4. Zapisz notatkę:

 

 
 
 
 
 

Temat 12.

 
 
 
 

Temat 12. Moc i jej jednostki. (1 czerwca)

1. Zapisz temat lekcji.
2. Zapoznaj się z tematem lekcji. (str. 204 - 205)
3. Zrób notatkę do tematu.
4. Rozwiąż zadanie 1 str. 205 i rozwiązanie zapisz w zeszycie.

 

 

 

 

 

 

 


 
Kody klas do platformy WSiP-u.

Kod klasy 7a - CQEF-7A-FIZ
Kod klasy 7b - CQEF-7B-FIZ
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2019 Fizyka - Szkoła Podstawowa w Małdytach